CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

14 lô đất tại vị trí 1, 2 và khu vực 3 Khu dân cư xen ghép Đất Cát thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

12/12/2020

Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép Đất Cát thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

          Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 14 lô đất tại vị trí 1, 2 và khu vực 3 Khu dân cư xen ghép Đất Cát thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép Đất Cát thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

  II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, nơi có tài sản đấu giá:

  1. Tên tài sản, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

STT

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

A

Khu dân cư xen ghép Đất Cát thôn Tây Thành, tờ BĐ số 16

 

 

1

1338

193,0

Khu vực 1, vị trí 1 đường QH 7.5m, mặt đường bê tông 3.5m

1.100.000

212.300.000

9.000.000

30.000.000

2

1339

160,0

Vị trí 2, Tuyến đường đập Mưng từ Tỉnh lộ 4 đến hói Ngang, đường quy hoạch 5.5m, mặt đường bê tông 3.5m

1.100.000

176.000.000

9.000.000

30.000.000

3

1340

160,0

1.100.000

176.000.000

9.000.000

30.000.000

4

1341

159,9

1.100.000

175.890.000

9.000.000

30.000.000

5

1342

160,0

1.100.000

176.000.000

9.000.000

30.000.000

B

Khu dân cư xen ghép thôn Quán Hòa (TBĐ 03)

 

 

1

T 207

200,0

Khu vực 3

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

2

T 208

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

3

T 209

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

4

T 210

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

5

T 211

200,0

Khu vực 3

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

6

T 212

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

7

T 213

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

8

T 214

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

9

T 215

200,0

300.000

60.000.000

3.000.000

12.000.000

Tổng cộng: 14 lô đất

1.456.190.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và phí, lệ phí khác theo quy định; Chưa bao gồm phí thẩm định và phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy điịnh.

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất  trên huyện Quảng Điền; Quyết định số  2853 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu dân cư thuộc xã: Quảng Thái, Quảng Công, Quảng Thành, Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2139 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về  phê duyệt Phương án đấu giá Về việc phê duyệt phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các xã: Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Công và Quảng An, huyện Quảng Điền; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn  Sịa và các xã: Quảng Phú, Quảng Thành , Quảng Thái , huyện Quảng Điền; Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về  quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việcquy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện Quảng Điền.

 III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 12/01/2021 tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép Đất Cát thôn Tây Thành, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào ngày 05 và 06 tháng 01 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 04/01/2021.

  Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 12/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ: Đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ: Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 12/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 14/01/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 01795989 9999 tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 14/01/2021).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 12/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 12/01/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

-  Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 15/01/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền./.

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!

Cần Mua - Cần Thuê

Dữ liệu đang cập nhật!