CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Đấu giá nhà và đất số 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế

21/12/2020

Thửa đất số: 148; Tờ bản đồ số: 21 Địa chỉ: 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích đất: 200,0 m2 (Hai trăm mét vuông).

 
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 22/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 22/01/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại số 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 148; Tờ bản đồ số: 21

- Địa chỉ: 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích đất: 200,0 m(Hai trăm mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 542814 do UBND thành phố Huế cấp ngày 22/10/2009.

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích xây dựng: 90,9 m2, diện tích sàn: 177,3 m2

- Kết cấu: Tường xây, khung BTCT, số tầng: 02.

Chi tiết theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 17/7/2019.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất nhà ở 02 tầng chưa được công nhận quyền sở hữu. Số liệu thửa đất được lập theo Giấy chứng nhận đã cấp và thể hiện công trình nhà ở theo hiện trạng. Có 1,5 mnhà thuộc thửa 59 xây dựng qua thửa 148 theo ranh giới giấy chứng nhận.

          2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 542814 do UBND thành phố Huế cấp ngày 22/10/2009; Giấy phép xây dựng số 152/GPXD; Bản vẽ hiện trạng nhà, đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 17/7/2019; Bản án số 18/2016/KDTM-ST ngày 24/9/2016 cảu Tòa án nhân dân thành phố Huế; Quyết định đình chỉ xét phức thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 03/2017/QD-PT ngày 17/01/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 616/QĐ-CCTHADS ngày 15/02/2017 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 13/QĐ-CCTHADS ngày 07/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Biên bản xác định tài sản thi hành án ngày 31/5/2019; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 03/01/2020; Biên bản về việc giao tài sản thi hành án ngày 03/01/2020; Chứng thư thẩm định giá số 197/CTTĐG-CNHUE ngày 21/02/2020 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

3. Giá khởi điểm của tài sản3.862.356.617 đồng. Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản, phí công chứng và chi phí đăng ký tài sản. 

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất nhà ở 02 tầng chưa được công nhận quyền sở hữu, do đó người trúng đấu giá chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 19/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 21/01/2021 và nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 55110002429999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Tài khoản số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 21/01/2021).

c. Bước giá: 50.000.000 đồng. 

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:    a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 19/01/2021 tại số 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm và Chấp hành viên - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xem tài sản vào các ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2021. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 11/01/2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/01/2021 đến ngày 19/01/2021 tại Trung tâm.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Nếu không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 22/01/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!

Cần Mua - Cần Thuê

Dữ liệu đang cập nhật!