CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

03/07/2023

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, thôn Quảng Xuyên,

xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 
 
 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

STT

Ký hiệu lô

Vị trí,

khu vực

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất
(đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng/m2)

Thôn Diên Đại

1

OM-1-1

Khu vực 1, vị trí 1 tuyến đường bê tông liên xã Phú Xuân-Phú Hồ

227,5

5.500.000

1.251.250.000

250.000.000

100.000

2

OM-1-2

Khu vực 1, vị trí 2 tuyến đường bê tông liên xã Phú Xuân- Phú Hồ

227,5

5.000.000

1.137.500.000

220.000.000

100.000

3

OM-2-01

187,5

4.700.000

881.250.000

175.000.000

100.000

4

OM-2-08

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

5

OM-2-09

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

6

OM-2-10

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

7

OM-2-11

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

8

OM-2-12

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

9

OM-2-13

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

10

OM-2-14

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

11

OM-2-15

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

Thôn Quảng Xuyên

12

578

Khu vực 3

140

1.300.000

182.000.000

35.000.000

100.000

Tổng cộng

1.982,5

 

8.252.000.000

1.640.000.000

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang; Địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở; Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) khu dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân; Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Diên Đại và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc hủy kết quả trúng đấu giá lô đất số 578 khu QH thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 18/10/2018; Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 136 lô đất tại huyện Phú Vang; Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; Bản vẽ phân lô khu đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 11/7/2023 tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 05 và 06 tháng 7 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 phút ngày 04/7/2023.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 11/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/7/2023 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Phú Xuân.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút ngày 11/7/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Uỷ ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/7/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown