CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ

13/06/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tài sản trên đất đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Danh mục tài sản bao gồm: Sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh, hệ thống điện, trồng cây của Công ty TNHH HACO HUẾ tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên;

 

 
 
 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 
 
 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản; Giá khởi điểm tài sản; Hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và Người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Tài sản trên đất đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Danh mục tài sản bao gồm: Sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh, hệ thống điện, trồng cây của Công ty TNHH HACO HUẾ tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên; Chi tiết tài sản theo Phụ lục hợp đồng số: 01/2008/PLHĐTC ngày 30 tháng 01 năm 2008; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 04/QĐ-CCTHADS ngày 15/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 22/5/2020, Phụ lục số lượng cây trồng kèm theo; Chứng thư thẩm định giá số 834/CTTĐG-CNHUE ngày 03/6/2020 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Thông báo số 188/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh giá khởi điểm của tài sản đấu giá thi hành án và Bảng xác định danh mục, giá trị đưa ra khỏi danh mục tài sản đấu giá thi hành án như sau:

Số TT

Tên và đặc điểm tài sản

ĐVT

Số lượng

Hệ số KV

CLCL (%)

1

2

3

4

6

7

1

San nền khu vực cổng và bãi đậu xe

 

 

 

 

a

San nền khu vực cổng

m3

 

 

 

 

Đào san nền

m3

11852

1

50%

 

Đầm đất

m3

11852

1

50%

b

Sân vườn, bãi đậu xe

m2

 

 

 

 

Đào san nền

m3

24810

1

50%

 

Đường bê tông nhựa

m2

34,06

1

55%

 

Xây cống tròn F1000

m

21

1

30%

2

Đường dạo ven hồ và hai cầu vòm

 

 

 

 

a

Đường dạo ven hồ thủy tiên lát tấm bê tông xi măng hình vuông và lục giác, hai bên taluy đường trồng cỏ

m2

6594,25

1

30%

b

Cầu vòm khu vực Thủy cung: mặt cầu bê tông, lan can cầu bê tông, trụ cầu và mố cầu ốp đá chẻ

ht

1

 

40%

 

Đường dẫn lên cầu bê tông

m2

31,5

1,03

 

 

Mặt cầu BTCT

m3

16,73

1,03

 

 

Lan can cầu bê tông

m2

23,9

1,03

 

 

Trụ cầu BTCT

m3

92,61

1,03

 

 

Vòm chân cầu BTCT

m3

41,5422

1,03

 

 

Móng cầu xây gạch

m3

159,46

1,03

 

c

Cầu vòm khu vực sân khấu: mặt cầu bê tông, lan can cầu bê tông, trụ cầu và mố cầu ốp đá chẻ

ht

1

 

40%

 

Đường dẫn lên cầu bê tông

m2

31,5

1,03

 

 

Mặt cầu BTCT

m3

16,73

1,03

 

 

Lan can cầu bê tông

m2

33,46

1,03

 

 

Trụ cầu BTCT

m3

92,61

1,03

 

 

Vòm chân cầu BTCT

m3

41,5422

1,03

 

 

Móng cầu xây gạch

m3

159,46

1,03

 

3

Cổng chính

 

 

 

 

 

Cổng chào kích thước (24x10)m kiểu tam quan

 

 

 

 

 

Phòng bán vé cổng chính (02 phòng) móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch sơn silicat, cửa khung nhôm kính, nền lát gạch gốm, mái BTCT

m2

118,8

1,03

30%

 

Trụ cột BTCT sơn silicat

m3

3,42

1,03

30%

 

Sơn silicat

m2

45,6

1,03

30%

 

Xà, dầm, giằng BTCT sơn silicat

m3

39,96

1,03

30%

 

Sơn silicat

m2

491,76

1,03

30%

4

Quảng trường trung tâm

 

 

 

 

 

Phần xây lắp

 

 

 

 

 

San nền khu vực trung tâm

m3

825,522

1

50%

 

Quảng trường 1

 

 

 

 

 

Sân quảng trường lát gạch terrazzo

m2

811,376

1,03

30%

 

Bậc cấp xây

m3

29,04

1,03

30%

 

Láng granito

m2

259,92

1

30%

 

Hồ xây

m3

10,1548

1,03

30%

 

Ốp gạch men

m2

39,564

1,03

30%

 

Quảng trường 2

 

 

 

 

 

Sân quảng trường lát gạch terrazzo

m2

839,667

1,03

30%

 

Bậc cấp xây

m3

51,984

1,03

30%

 

Láng granito

m2

154,8

1

30%

 

Bó vỉa xây

m3

1,57

1,03

30%

 

Láng granito

m2

39,25

1,03

30%

 

Lối vào quảng trường lát gạch terrazzo

 

 

 

 

 

Bậc cấp xây

m3

4,8

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

33,6

1

30%

 

Bậc cấp xây

m3

2,52

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

16,8

1

30%

 

Bậc cấp xây

m3

2,52

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

16,8

1

30%

 

Bậc cấp xây

m3

2,88

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

19,2

1

30%

 

Bậc cấp xây

m3

14,76

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

123

1

30%

 

Bậc cấp xây

m3

20,88

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

87

1

30%

 

Đường nối quảng trường lát gạch terrazzo

m2

63

1,03

30%

 

Bãi đỗ xe lát gạch terrazzo

m2

390,6

1,03

30%

 

Bậc cấp xây

m3

7,56

1,03

30%

 

Bậc cấp láng granito

m2

44,28

1

30%

 

Hệ thống phun nước

 

 

 

 

5

Thủy cung

 

 

 

 

 

Đường dạo, bờ kè

 

 

 

 

 

Bê tông mái bờ dốc kè

m3

113,04

1,03

30%

 

Bê tông nền

m3

90,57

1,03

30%

 

Xây mái dốc cong bờ kè bằng đá hộc

m3

386,31

1,03

30%

 

Xây tường gạch đặc

m3

75,74

1,03

30%

 

Ốp trụ đá phiến

m2

514,34

1,03

30%

 

Lát đá chẻ 100x200x300

m2

897,51

1,03

30%

 

Lát gạch gốm 30x30

m2

1100,86

1,03

30%

 

Cầu dẫn vào nhà Thủy cung

m2

414,96

1,03

30%

 

Trang trí tạo hình Long Vân đầu cầu dẫn vào nhà Thủy Cung

đầu

6

1

30%

 

Mương thoát nước đậy tấm đan BT

 

 

 

 

 

Mương thoát nước xây gạch

m3

97,77

1,03

20%

 

Bê tông tấm đan

m3

14,64

1,03

20%

 

Thủy cung

 

 

 

 

 

Thân thủy cung móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch sơn silicat + ốp gạch men, lắp vách kính khung nhôm, cửa đi pano gỗ nhóm 2, cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang láng granito, lan can cầu thang khung inox, nền lát gạch granit, trần tấm nhựa, đà trần sắt V

m2

1401,15

1,03

30%

 

Đúc và đóng cọc móng thủy cung

ht

1

 

 

 

Trang trí thân rồng

ht

1

1

10%

 

Hồ cá và các thiết bị phụ trợ

 

 

 

 

 

Hồ cá mập (nước mặn), V=120m3, kính cường lực ASHAHI dày 19mm (45m2), 01 bơm nước TQ, 02 bộ máy sục khí và hệ thống ống, vật liệu lọc + keo dán kính và vật liệu khác, 01 hệ thống đèn chiếu

hồ

1

 

0%

 

Hồ cá B1-B2-B3 (nước ngọt), V=1,2m3/hồ, kính cường lực ASHAHI dày 15mm (6m2), 03 bơm nước TQ, 03 bộ máy sục khí và hệ thống ống, vật liệu lọc + keo dán kính và vật liệu khác, 03 hệ thống đèn chiếu

hồ

3

 

0%

 

Hồ cá A1 (nước ngọt), V=5,82m3/hồ, kính cường lực ASHAHI dày 19mm (7m2), 01 bơm nước TQ, 01 bộ máy sục khí và hệ thống ống, vật liệu lọc + keo dán kính và vật liệu khác, 01 hệ thống đèn chiếu

hồ

1

 

0%

 

Hồ cá A2 (nước mặn), V=2,2m3/hồ, kính cường lực ASHAHI dày 15mm (6m2), kính cường lực ASHAHI dày 10mm (4m2), 01 bơm nước TQ, 01 bộ máy sục khí và hệ thống ống, hệ thống đèn chiếu + keo dán kính, 01 hệ vật liệu thủy sinh

hồ

1

 

0%

 

Hồ cá A3 (nước mặn), V=2,2m3, kính cường lực ASHAHI dày 15mm (6m2), kính cường lực ASHAHI dày 10mm (4m2), 02 bơm nước TQ, 01 bộ máy sục khí và hệ thống ống, 01 hệ thống đèn chiếu + keo dán kính

hồ

1

 

0%

 

Hồ cá san hô (nước mặn), V=2,0m3, kính cường lực ASHAHI dày 19mm (2,6m2), 02 bơm nước TQ, 01 bộ máy sục khí và hệ thống ống, 01 hệ thống đèn chiếu + keo dán kính, hệ thống làm lạnh

hồ

1

 

0%

 

Máy bơm bể cá thủy cung

ht

1

 

0%

 

Chuyển giao công nghệ cá

ht

1

 

0%

 

Điều hòa

ht

1

 

0%

 

Hệ thống chống sét

ht

1

 

0%

 

Âm thanh sân vườn

ht

1

 

0%

 

Điện trang trí thân rồng

ht

1

 

0%

 

San nền thủy cung

ht

1

 

 

6

Sân vườn, bờ kè hai cống thoát nước

ht

1

 

0%

7

Khu biễu diễn ngoài trời

m2

 

 

 

 

Khu biểu diễn nhạc nước gồm: khán đài, sân khấu BTCT; nhà điều hành, nhà để loa móng BT, tường xây gạch + tường hoa BT, cửa kính khung nhôm, nền lát gạch xi măng, kết cấu đỡ mái sắt hộp, mái tôn sóng vuông và hệ thống điện nước

 

 

 

 

 

Nhà điều hành móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch sơn silicat, cửa kính khung nhôm, nền lát gạch men granit, mái BTCT

m2

452,39

1,03

30%

 

Bậc cấp ngồi khán đài xây gạch

m3

424,835

1,03

40%

 

Nhà phục vụ móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch sơn silicat, cửa kính khung nhôm, nền lát gạch men granit, mái BTCT

m2

31,36

1,03

30%

 

Tường rào móng xây gạch, trụ BTCT, tường xây gạch cao 1,25m, trên có khung sắt V bao che lưới B40 cao 1,35m

m2

290,16

 

 

 

Tường rào móng xây gạch, trụ BTCT, tường xây gạch cao 1,25m

m2

50,165

1,03

30%

 

Tường rào khung sắt V bao che lưới B40 cao 1,35m

m2

139,5

1

30%

 

Nhà thiết bị móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch sơn silicat, không còn cửa, nền bê tông, mái BTCT

m2

16

1,03

20%

 

Hồ nước

 

 

 

 

 

Thành xây gạch

m3

90,84

1,03

30%

 

Đáy bê tông

m3

107,868

1,03

30%

 

Ốp gạch men

m2

833,3

1,03

30%

 

Sân lát gạch gốm

m2

103,5

1,03

30%

 

Hệ thống nhạc nước hồ chính gồm:
- Hệ thống nhạc nước Comple Model FFC22 do hãng Premier Fountains Ấn độ sản xuất : Kích thước : D25m x R 6m; chiều cao phun nước tối đa 14-16m; Hệ thống điều khiển trung tâm được đồng bộ hóa giữa các kiểu phun, màu đèn và các loại tiết tấu nhạc; số mạch điều khiển : 22; 2 máy bơm công suất 25HP; Hệ thống đèn 5 màu chiếu sáng thả chìm trong nước, 102 bóng có công suất 150W bố trí theo các hệ thống vòi phun; Hệ thống âm thanh gồm 1 bộ Cassette và 1 bộ Amplfier 450W RMS; tổng công suất điện 50KVA; có 18 kiểu phun khác nhau, có 4 kiểu tự động thay đổi chiều cao.
- Hệ thống màn nước Comple (Ấn Độ) : Kích thước : R30m x C 15m,; Đầu phun : Đặt hàng theo thiết kế cho màn nước 15x30m, ống ven turi và đĩa độn kết cấu bằng nhôm và thép không rỉ, ống nối để phân nhánh, kích thước đầu phun 500x220x350mm; Ống phân nhánh được đặt hàng theo thiết kế lắp ráp bằng đai ốc 4"BSPF; 2 máy bơm đa tầng công suất 55Kw thả chìm; Khung đỡ bằng nhôm

ht

1

 

0%

 

Hệ thống nhạc nước hồ nhỏ gồm:
- 02 bơm cao áp 10HP-380V (Sabar HS104) (Ấn Độ).
- 01 hệ thống ống cấp chính (sắt tráng kẽm D=34-114
- 01 hệ thống thiết bị vòi phun double dome: 68 vòi SNBJ 12-8 (Ấn Độ); 68 van tiết lưu đồng D=15/21(VN); 02 khớp nối động (VN)
- 38 bộ đèn chiếu sáng nghệ thuật sản xuất tại Mỹ, vỏ Việt Nam (hiệu Ostram 120W).
- 01 hệ thống phun vòng bọt pha lê sản xuất tại Ấn Độ: 18 vòi foam jet FJ25 (Ấn Độ); 18 khớp mềm direct ball joint; 08 khớp nối động.
- Tủ điều khiển bao gồm: 03 Attomattle LG 20A-30A; 01 đồng hồ hạn giờ; 01 con tắc quang điện
- 15m dây cáp nguồn Dafaco 3x6m2.
- 01 hộp chứa bơm + lưới lọc

ht

1

 

0%

 

Điện sân vườn khu biểu diễn ngoài trời

 

 

 

0%

 

Ghế khán đài

 

 

 

0%

8

Trò chơi trên hồ

ht

 

 

 

 

Thuyền Thiên Nga bằng Compositte: Kích thước D2,9mxR1,6mxC1,68m; Cơ đạp, tay lái, guồng đẩy, khung sườn ,mái che bằng Inox; bàn đạp bằng Compositte; Bi bằng thép không rỉ; mái che bạt Đài loan

chiếc

20

 

0%

9

Nhà hàng tranh (2 cái)

m2

 

 

0%

10

Hệ thống điện nước

ht

 

 

 

 

Di dời đường dây 35KW

ht

 

 

 

 

Điện cáp ngầm (0,4KW)

ht

1

1

5%

 

Điện sân vườn cấp thoát nước

ht

1

1

5%

11

Trồng cây, trồng cỏ

 

 

 

 

 

Cau cảnh ĐK gốc 30 cao 3m

cây

41

   

 

Cau cảnh ĐK gốc 10 cao 1,5m

cây

5

 

 

 

Cau vua ĐK gốc 35-40 cao 6-7m

cây

120

 

 

 

Cau vua ĐK gốc 30 cao 5m

cây

43

 

 

 

Cau vua ĐK gốc 20 cao 3m

cây

12

 

 

 

Cây Hoàng Hậu cao 3m

cây

4

 

 

 

Liễu rủ cao 3m

cây

11

 

 

 

Liễu rủ cao 4m

cây

50

 

 

 

Cọ cao 5m

cây

10

 

 

 

Cọ cao 3m

cây

10

 

 

 

Cọ cao 1m

cây

14

 

 

 

Tùng cao 3m

cây

91

 

 

 

Chuối tây

bụi

6

 

 

 

Cừa cao 6m

cây

3

 

 

 

Cừa cao 2m

cây

2

 

 

 

Sến ĐK gốc 5cm cao 2m

cây

19

 

 

 

Sến ĐK gốc 10cm cao 3m

cây

23

 

 

 

Sến ĐK gốc 30cm cao 4m

cây

56

 

 

 

Mưng ĐK gốc 30cm cao 4m

cây

1

 

 

 

Bàng cao 6m

cây

9

 

 

 

Dừa có quả

cây

2

 

 

 

Bằng lăng cao 3m

cây

58

 

 

 

Bồ đề Ấn Độ cao 4m

cây

6

 

 

 

Trúc cảnh cao 3,5m

bụi

4

 

 

 

Cây tháp Ấn Độ cao 8m

cây

8

 

 

 

Cây tháp Ấn Độ cao 5m

cây

2

 

 

 

Mít có quả ĐK 20cm

cây

1

 

 

 

Hoa sữa

cây

70

 

 

 

Phượng Vỹ

cây

8

 

 

 

Ngâu

cây

10

   

 

Sanh

cây

5

 

 

Ghi chú: Người trúng đấu giá có trách nhiệm di chuyển, di dời tài sản đấu giá ra khỏi nơi có tài sản đấu giá ngay sau khi nhận bàn giao từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trừ trường hợp người trúng đấu giá có thỏa thuận khác với cơ quan có thẩm quyền theo theo quy định của pháp luật.

Nơi có tài sản đấu giá: Tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 3.301.603.606 đồng (Ba tỷ, ba trăm linh một triệu, sáu trăm linh ba nghìn, sáu lẻ sáu đồng) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với tài sản, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu tài sản, ngoài ra các phí, chi phí khác có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2015/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 01 năm 2015 về việc Tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy; Quyết định thi hành án chủ động số 171/QĐ-CCTHA ngày 05/3/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 42/QĐ-CCTHA ngày 15/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy. Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2005/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 01 năm 2015 về việc Tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy; Quyết định thi hành án chủ động số 171/QĐ-CCTHA ngày 05/3/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 42/QĐ-CCTHA ngày 15/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy (kèm theo Đơn yêu cầu thi hành án); Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 04/QĐ-CCTHADS ngày 15/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 22/5/2020 và Phụ lục số lượng cây trồng kèm theo; Thông báo số 50/TB-CCTHADS ngày 09/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy về việc thẩm định lại giá tài sản (kèm đơn yêu cầu thẩm định giá lại ngày 09/6/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế); Phụ lục hợp đồng số: 01/2008/PLHĐTC ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản số 53/TB-CCTHADS ngày 16/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành án số 54/TB-CTHADS ngày 23/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Chứng thư thẩm định giá số 834/CTTĐG-CNHUE ngày 03/6/2020 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Quyết định số 30/QĐ-CTHADS ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rút hồ sơ thi hành án; Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 8 năm 2020 về việc giảm giá tài sản (lần 1); Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc giảm giá tài sản (lần 2); Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc giảm giá tài sản (lần 3); Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc giảm giá tài sản (lần 4); Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 02 năm 2021 về việc giảm giá tài sản (lần 5); Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc giảm giá tài sản (lần 6); Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc giảm giá tài sản (lần 7) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy; Quyết định số 10/QĐ-CTHADS ngày 09 tháng 7 năm 2021 về việc giảm giá tài sản (lần 8); Quyết định số 14/QĐ-CTHADS ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc giảm giá tài sản (lần 9) của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 334/CTHADS ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị tiếp tục thực hiện Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 230/2021/HĐSĐBS ngày 12/8/2021; Thông báo số 188/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh giá khởi điểm của tài sản đấu giá thi hành án và Bảng xác định danh mục, giá trị đưa ra khỏi danh mục tài sản đấu giá thi hành án.

4. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 27 tháng 6 năm 2022 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022 và nộp vào tài khoản số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 01/7/2022.

c. Bước giá: 50.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định của pháp luật có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Hộ khẩu đối với Cá nhân. Trường hợp đấu giá ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.

          III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 04 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá, số vòng trả giá: Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng trả giá được quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Bán 176m KQH Đỗ Xuân Hợp

Giá: 2.7 tỷ

DT: 176 m2

Bán đất KQH Hương An

Giá: 2.596 tỷ

DT: 126 m2

Bán đất Kqh CiC8

Giá: 5.184 tỷ

DT: 144 m2