CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ

25/05/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án.Nhà, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tọa lạc tại 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Tây Lộc (mới), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 186261 được UBND thành phố Huế cấp ngày 31 tháng 8 năm 2007; Số vào sổ cấp GCNQSD đất: H 00331-2007 02-015; Người sử dụng đất Ông Phan Thanh Hưng và bà Trần Thị Kiều Sinh

 

 
 
 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 
 
 

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

1.  Tài sản đấu giá: Nhà, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tọa lạc tại 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Tây Lộc (mới), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 186261 được UBND thành phố Huế cấp ngày 31 tháng 8 năm 2007; Số vào sổ cấp GCNQSD đất: H 00331-2007 02-015; Người sử dụng đất Ông Phan Thanh Hưng và bà Trần Thị Kiều Sinh, như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 127; Tờ bản đồ số: 5.

- Địa chỉ: 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, (phường Tây Lộc (mới)), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 102,0 m2 (bằng chữ: một trăm linh hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 102,0 m2; chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở: Nhà ở 02 tầng, diện tích xây dựng: 69,5 m2. Loại nhà: Tường + Khung bê tông cốt thép.

Ghi chú: 40,6 m2 đất và 7,9 m2 nhà nằm trong chỉ giới quy hoạch.

(Giấy chứng nhận bản gốc chưa thu hồi được).

2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.514.485.000 đồng (ba tỷ năm trăm mười bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nơi có tài sản đấu giáTại Thửa đất số 127; Tờ bản đồ số 5, 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận (nay phường Tây Lộc), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Bản án số 10/2015/HSST ngày 13/4/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản án số 214/2015/HSPT ngày 26/8/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 02/QĐ-CTHADS ngày 06/10/2015 của Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 35/QĐ-CTHADS ngày 05/11/2015 của Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Lệnh Kê biên số 02/PC-45 ngày 27/5/2014 của Cơ quan Cảnh Sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản kê biên tài sản ngày 31/5/201 của Cơ quan Cảnh Sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Chứng thư thẩm định giá số 510/CTTĐG - CNHUE ngày 22/4/2022 của Công ty cổ phần tư vấn – Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 186261 được UBND thành phố Huế cấp ngày 31 tháng 8 năm 2007; Số vào sổ cấp GCNQSD đất: H 00331-2007 02-015; Người sử dụng đất Ông Phan Thanh Hưng và bà Trần Thị Kiều Sinh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại Thửa đất số 127; Tờ bản đồ số 5, 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận (nay phường Tây Lộc), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xem tài sản vào các ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2022, khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 27/6/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:      

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá Khu nhà đất số 175 Tăng Bạt Hổ, Huế.

c. Bước giá: 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Hình thức, phương thưc, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật