CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ

14/05/2022

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 
 
 

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 13 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích khu đất: 2570,0m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực - vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

 

Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại ( Bản vẽ phân lô số 01 )

 

1

T1021

T1021

163,8

Vị trí 1, 2 mặt tiền, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại ( từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

9.000.000

1.474.200.000

294.800.000

59.000.000

 

2

T1022

T1022

186,9

Vị trí 1, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại (từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

8.500.000

1.588.650.000

317.700.000

63.500.000

 

3

T1023

T1023

206,5

8.500.000

1.755.250.000

351.100.000

70.200.000

 

4

T1024

T1024

177,7

8.500.000

1.510.450.000

302.100.000

60.400.000

 

5

T1011

T1011

229,9

Vị trí 2, 2 mặt tiền, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại ( từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

7.500.000

1.724.250.000

344.900.000

69.000.000

 

6

T1012

T1012

202,5

Vị trí 2, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại (từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

7.000.000

1.417.500.000

283.500.000

56.700.000

 

7

T1013

T1013

202,3

7.000.000

1.416.100.000

283.200.000

56.600.000

 

8

T1014

T1014

202,5

7.000.000

1.417.500.000

283.500.000

56.700.000

 

Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương

 

 

 

 

 

 

9

 

T631

178,2

Vị trí 2, tuyến đường liên thôn Phổ Lại - Nam Dương đoạn từ cổng chào thôn Phổ Lại

1.200.000

213.840.000

42.800.000

8.600.000

 

10

 

T632

200,3

1.200.000

240.360.000

48.100.000

9.600.000

 

11

 

T633

189,9

Vị trí 2, 2 mặt tiền, tuyến đường liên thôn Phổ Lại - Nam Dương đoạn từ cổng chào thôn Phổ Lại

1.300.000

246.870.000

49.400.000

9.900.000

 

12

 

T634

214,2

1.300.000

278.460.000

55.700.000

11.100.000

 

13

 

T635

215,0

Vị trí 2, tuyến đường liên thôn Phổ Lại - Nam Dương đoạn từ cổng chào thôn Phổ Lại

1.200.000

258.000.000

51.600.000

10.300.000

 

Tổng

2570,0

   

13.541.430.000

2.708.400.000

 

 

                               

- Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 - Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều38 của Luật đấu giá 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:          

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 đồng/hồ sơ/lô

2

Từ trên500 triệu đồng

500.000 đồng/hồ sơ/lô

        VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 31/05/2022 tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 31/05/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Vinh.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá; giấy CMND/CCCD, sổ hộ khẩu của vợ chồng: 02 bản sao (Trường hợp 02 vợ chồng khác hộ khẩu nộp kèm giấy Đăng khí kết hôn; Trường hợp độc thân nộp kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: 

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 31/05/2022.

- Tại UBND xã Quảng Vinh: từ 08h00 đến 11h00 ngày 31/05/2022.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 31/05/2022 đến 17h00 ngày 02/06/2022.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.

-  Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

-  Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 02/06/2022.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 03/06/2022.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường nhà Văn Hóa xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website: chuoigiatri.com.vn

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!