CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 5 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

08/03/2023

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 5 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 5 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất gồm 5 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

2. Diện tích quỹ đất: 841 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

6. Nơi có tài sản đấu giá: gồm 5 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang. 

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu lô

Tờ bản đồ

Vị trí, khu vực

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất (đồng)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá
(đồng/m2)

 

Thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ

1

11

18, 19

Vị trí 2 tỉnh lộ 10A

143

9.000.000

1.287.000.000

250.000.000

200.000

2

18

18, 19

143

9.000.000

1.287.000.000

250.000.000

200.000

3

24

18, 19

300

9.500.000

2.850.000.000

570.000.000

200.000

4

60

18, 19

127.5

9.000.000

1.147.500.000

225.000.000

200.000

5

83

18, 19

127.5

9.000.000

1.147.500.000

225.000.000

200.000

Tổng cộng

841

 

7.719.000.000

1.520.000.000

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác.

- Người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁCác đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

2. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty).

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của vợ và chồng kèm theo sổ hộ khẩu.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền xác nhận, trong đó ghi rõ nội dung và thời gian ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá).

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp độc thân).

- Giấy đăng ký kết hôn (trường hợp 2 vợ chồng khác hộ khẩu).

- Giấy xác nhận tài sản thuộc sở hữu riêng, có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp vợ hoặc chồng đứng tên tham gia đấu giá và sở hữu tài sản riêng khi trúng đấu giá).

- Đối với trường hợp đồng sở hữu quyền sử dụng đất (đồng sở hữu nhưng không phải cùng vợ chồng) khi cùng tham gia đấu giá khu đất thì hồ sơ của mỗi cá nhân phải đủ như trên.

(Khách hàng nộp 1 bộ hồ sơ khi tham gia đấu giá phải có chứng thực các loại giấy tờ đã nộp hoặc nộp bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu).

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, XEM TÀI SẢN, THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 17/03/2023 tại Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc và Công ty phối hợp với Cán bộ địa chính tổ chức xem tài sản.   

- Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.   

- Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá.

- Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. 

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 17/03/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Mỹ.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc hoặc trụ sở UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá tham gia đấu giá

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 17/03/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc.  

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 17/03/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Hội trường UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính Từ ngày 17/03/2023 cho đến 17h00 ngày 21/03/2023. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc:   

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc trước 17h00 ngày 21/03/2023 và kèm theo giấy nộp tiền nộp lại Công ty. 

Nội dung nộp tiền đặt trước: Họ và tên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 22/03/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên trên đơn giá m2 đất và không hạn chế số vòng trả giá.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3958780.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Lô số 14, Khu E4, đường A, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên huế. SĐT: 0983 771 531 - Kiều Anh; 0935 647 442 – Phương Nhung; Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com hoặc UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown