CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất tại Khu dân cư Tổ dân phố Thanh Lương 4 (giai đoạn 1) phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

25/02/2023

 

 
 

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất tại Khu dân cư Tổ dân phố Thanh Lương 4 (giai đoạn 1) phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất tại Khu dân cư Tổ dân phố Thanh Lương 4 (giai đoạn 1) phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 16 lô đất tại Khu dân cư Tổ dân phố Thanh Lương 4 (giai đoạn 1)  phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 3.750,3m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá đất
cụ thể
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

1

Lô 02

557

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 16,5m

200,1

7.000.000

1.400.700.000

280.140.000

70.000.000

2

Lô 03

558

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 16,5m

200,1

7.000.000

1.400.700.000

280.140.000

70.000.000

3

Lô 04

559

07

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 16,5m và đường QH 12m

292,0

7.800.000

2.277.600.000

455.520.000

110.000.000

4

Lô 05

560

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

291,4

6.000.000

1.748.400.000

349.680.000

90.000.000

5

Lô 06

561

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

295,8

6.000.000

1.774.800.000

354.960.000

90.000.000

6

Lô 07

562

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

300,3

6.000.000

1.801.800.000

360.360.000

90.000.000

7

Lô 08

563

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

294,3

6.000.000

1.765.800.000

353.160.000

90.000.000

8

Lô 09

564

07

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 12m

171,9

6.300.000

1.082.970.000

216.594.000

50.000.000

9

Lô 10

565

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

170,0

6.000.000

1.020.000.000

204.000.000

50.000.000

10

Lô 11

566

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

170,0

6.000.000

1.020.000.000

204.000.000

50.000.000

11

Lô 12

567

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

170,0

6.000.000

1.020.000.000

204.000.000

50.000.000

12

Lô 13

568

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

170,0

6.000.000

1.020.000.000

204.000.000

50.000.000

13

Lô 14

569

07

Vị trí 1, hai mặt tiền đường Trà Kệ 24m và đường QH 12m

174,7

8.800.000

1.537.360.000

307.472.000

80.000.000

14

Lô 15

570

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 24m - Loại 2A

269,9

8.500.000

2.294.150.000

458.830.000

120.000.000

15

Lô 17

572

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 24m - Loại 2A

292,4

8.500.000

2.485.400.000

497.080.000

120.000.000

16

Lô 18

573

07

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 24m - Loại 2A

287,4

8.500.000

2.442.900.000

488.580.000

120.000.000

TỔNG CỘNG:

3750,3

 

26.092.580.000

5.218.516.000

 

Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hơp đấu giá theo phương thức trả giá lên, áp dụng từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/03/2023 tại Khu dân cư Tổ dân phố Thanh Lương 4 (giai đoạn 1), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/03/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà và UBND phường Hương Xuân.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND phường Hương Xuân.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/03/2023.

- Tại UBND phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 07/03/2023.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 07/03/2023 cho đến 17h00 ngày 09/03/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

-  Số tài khoản: 1028459889 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

-  Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

­- Số tài khoản 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

-  Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “ Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại phường Hương Xuân”.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 09/03/2023.

 

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 10/03/2023.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 02343.777.177 - 0901.977090.

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown