Công ty Cổ phần Tư vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản S-Land Group

0707992829

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền

11/12/2020

Tổng diện tích quỹ đất: 2.028,4 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Tên quỹ đất: 12 lô đất tại điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích quỹ đất: 2.028,4 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây (điểm quy hoạch số 1)( Tờ bản đồ 12) Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 39/3/2019

1

T910

183,0

Vị trí 1, Tuyến đường WB3 đoạn từ giáp xã Quảng Phước đến đường Đông Xuyên- Mỹ Ốn (từ thửa số 100, tờ bản đồ số 10 đến thửa số 753, tờ bản đồ số 12)

1.700.000

311.100.000

9.000.000

55.000.000

2

T911

185,0

1.600.000

296.000.000

9.000.000

55.000.000

3

T912

191,4

1.600.000

306.240.000

9.000.000

55.000.000

II

Điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây (điểm quy hoạch số 2) ( Tờ bản đồ 12)

4

T916

187,4

Vị trí 1, Tuyến đường WB3 đoạn từ giáp xã Quảng Phước đến đường Đông Xuyên- Mỹ Ốn (từ thửa số 100, tờ bản đồ số 10 đến thửa số 753, tờ bản đồ số 12)

1.600.000

299.840.000

9.000.000

42.000.000

5

T917

143,4

1.700.000

243.780.000

7.000.000

42.000.000

6

T918

167,7

1.600.000

268.320.000

8.000.000

42.000.000

7

T919

140,9

1.600.000

225.440.000

7.000.000

42.000.000

8

T920

158,6

1.600.000

253.760.000

8.000.000

42.000.000

9

T921

157,4

1.600.000

251.840.000

8.000.000

42.000.000

10

T922

123,0

1.700.000

209.100.000

6.000.000

42.000.000

11

T923

196,7

Vị trí 1, Tuyến đường WB3 đoạn từ giáp xã Quảng Phước đến đường Đông Xuyên- Mỹ Ốn (từ thửa số 100, tờ bản đồ số 10 đến thửa số 753, tờ bản đồ số 12)

1.600.000

314.720.000

9.000.000

42.000.000

12

T924

193,9

1.600.000

310.240.000

9.000.000

42.000.000

TỔNG

2.028,4

 

 

3.290.380.000

 

543.000.000

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

-  Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 05/01/2021 tại điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 05/01/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng An.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 05/01/2021.

- Tại UBND xã Quảng An: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 05/01/2021.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 05/01/2021 đến 17h00 ngày 07/01/2021.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17 giờ 00 ngày 07/01/2021.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 08/01/2021.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!

Dự án

Dự án EVN-Land Central Huế

Thông tin tổng quan dự án EVN-Land Central Huế

Dự Án Condotel Apec Mandala Wyndham Huế

Giữa điểm nút giao thông huyết mạch trong tương lai của th&agrav...