CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO Về việc đấu giá khai thác cây Keo lai hom, diện tích khai thác 9,96 ha, rừng trồng năm 2016, tại khoảnh 1 tiểu khu 219, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

23/11/2022

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá khai thác cây Keo lai hom, diện tích khai thác 9,96 ha,

rừng trồng năm 2016, tại khoảnh 1 tiểu khu 219, xã Xuân Lộc,

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá khai thác, loại cây Keo lai hom, diện tích khai thác 9,96 ha, rừng trồng năm 2016, tại khoảnh 1 tiểu khu 219, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN KÝ QUỸ, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá khai thác 9,96 ha lô gỗ rừng trồng, cụ thể như sau:

+ Nguồn gốc khu rừng: Khu vực thiết kế khai thác gồm 01 lô tại khoảnh 1 tiểu khu 219, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Loại cây: Keo lai hom

- Năm trồng: 2016

+ Mục đích khai thác: Cây trồng đã đến mùa vụ khai thác nên khai thác để trồng lại rừng.

+ Tình hình cơ bản khu vực khai thác:

- Vị trí, ranh gới, diện tích khai thác:

- Vị trí, địa chỉ khai thác: Khu vực thiết kế khai thác tại khoảnh 1 tiểu khu 219 thuộc địa bàn hành chính xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích thiết kế: 9,96 ha

- Diện tích trừ bỏ: 0,00 ha

- Diện tích khai thác: 9,96 ha

+ Hiện trang khu rừng: Thực bì dưới tán rừng chủ yếu là sim mua, lau lách, ràng ràng, bìm sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Chiều cao trung bình 0,5 – 1m.

- Tình hình sinh trưởng cây trồng: cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, phân bố điều trên diện tích.

+ Phương pháp tính toán sản lượng:

- Sản lượng cây đứng được chia thành các cấp kính: nhỏ hơn 16cm, từ 16 – 18cm, từ 18 -22cm, từ 22 – 26cm. Ngoài ra sản lượng cây đúng còn được phân theo phẩm chất: a, b, c.

- Sản lượng cây đứng theo phẩm chất a, b, c được tính: bằng tỷ lệ phần trăm của từng phẩm chất trong lô nhân với tổng sản lượng cây đứng của lô.

- Sản lượng gỗ cây đứng loại a: 80%

- Sản lượng gỗ cây đứng loại b: 70%

- Sản lượng gỗ cây đứng loại c: 50%

- Sản lượng gỗ cây đứng củi: 10%

+ Sản lượng khai thác:

- Tổng sản lượng cây đứng: 1.741,0 m3

- Tổng sản lượng thương phẩm: 1.566,9 m3

- Gỗ gia dụng: 0,0 m3

- Gỗ nguyên liệu dăm keo: 1.392,8 m3

- Củi: 174,1 m3

+ Các bước công việc: Phát dọn thục bì, trước khi khai thác, chiều cao gốc chặt không quá 15cm.

- Sửa chữa đường vận xuất, vận chuyển, khai thác, chặt hạ và cắt khúc gỗ bằng cơ giơi tại rừng.

- Chặt hạ cây: Chiều cao gốc chặt < 15cm so với mặt đất.

- Bóc vỏ thân cây, gỗ sau khi đã chặt hạ, cắt khúc từng đoạn, tiến hành bóc vỏ ngay tại khu khai thác.

- Sau khi gỗ đã bóc vỏ, tiến hành lao hoặc vác gỗ đến bãi tập kết để bốc lên xe và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

+ Khai thác theo lô, chặt hạ bằng cơ giới, vận xuất, vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công.

+ Giá trị còn lại:

a Tổng doanh thu từ gỗ: 2.019.560.000 đồng.

b Chi phí sản xuất: 515.966.000 đồng.

- Giá trị còn lại (a-b): 1.503.594.000 đồng

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền ký quỹ, bước giá, tiền mua hồ sơ đấu giá:

TT

Tài sản đấu giá

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Tiền ký quỹ (đồng)

 

9,96 ha

1.503.594.000

150.000.000

30.000.000

500.000

50.000.000

Tổng cộng

1.503.594.000

150.000.000

30.000.000

500.000

50.000.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khai thác vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Chủ rừng và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu khai thác, trả lại mặt bằng cho chủ rừng.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

- Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/11/2022 tại tại khoảnh 1 tiểu khu 219 thuộc địa bàn hành chính xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đề nghị liên hệ, đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc và Công ty phối hợp với hoặc chủ rừng để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

- Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc để được giải quyết. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày thông báo niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 28/11/2022,

Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Lô số 14, Khu E4, đường A, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế.

2Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

- Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu đối với cá nhân: 02 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ khẩu người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 02 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND hoặc CCCD và hộ khẩu của người được ủy quyền: 01 bản sao và giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc theo đúng thời gian quy định.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá; được Công ty đấu giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến 17h00 ngày 30 tháng 11 năm 2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc (Tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc). 

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Đối với trường hợp khách hàng tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ VÀ THỜI HẠN NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ

1.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

2. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Thời hạn nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến trước 17h00 ngày 30/11/2022.

Địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản bằng cách trực tiếp bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu được niêm phong và đặt tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Lô số 14, Khu E4, đường A, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 01/12/2022.

Địa điểm công bố giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Lô số 14, Khu E4, đường A, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Lô số 14, Khu E4, đường A, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên huế. SĐT: 0983 771 531 – Kiều Anh; 0935 647 442 – Phương Nhung; Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown