Công ty Cổ phần Tư vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản S-Land Group

0707992829

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT tại thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

14/12/2020

Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

          Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 08 lô đất tại vị trí 1, khu vực 2 các Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

  II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, nơi có tài sản đấu giá:

  1. Tên tài sản, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

STT

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng )

Tiền đặt trước (đồng)

A

Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, tờ bản đồ 19, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

168

222,0

Khu vực 1, vị trí 1; đường QH 5.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.000.000

444.000.000

13.000.000

60.000.000

B

Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, tờ bản đồ 19, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

1139

191,5

Khu vực 1, vị trí 1; đường QH 11.5m và 9.5m, hiện trạng hai đường bê tông 3.0m. 2 mặt tiền

2.200.000

421.300.000

13.000.000

60.000.000

2

1140

186,6

Khu vực 1, vị trí 1; đường QH 11.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.100.000

391.860.000

13.000.000

60.000.000

3

1141

188,8

2.100.000

396.480.000

13.000.000

60.000.000

4

1142

191,1

2.100.000

401.310.000

13.000.000

60.000.000

C

Khu dân cư xen ghép thôn Lâm Lý, tờ bản đồ 12, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

462

183,0

Khu vực 2, vị trí 1; đường QH 7.5m và 4.5m, hiện trạng có một đường bê tông 2.5m

500.000

91.500.000

5.000.000

14.000.000

D

Khu dân cư thôn Lâm Lý (Quyết định số 2235/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017)

 

 

1

443

178,5

Vị trí 1, khu vực 2

320.000

57.120.000

3.000.000

9.000.000

E

Khu dân cư xen ghép thôn Hà Đồ - Phước Lập, tờ bản đồ 12, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

193

222,0

Khu vực 2, vị trí 1; đường QH 5.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

500.000

111.000.000

6.000.000

17.000.000

Tổng cộng: 08 lô đất

 

2.314.570.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và phí, lệ phí khác theo quy định; Chưa bao gồm phí thẩm định và phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy điịnh.

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất  trên địa bàn huyện Quảng Điền;Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Quảng Vinh và Quảng Phước, huyện Quảng Điền.Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về  quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện Quảng Điền.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/01/2021 tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 18/01/2021.

  Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ: Đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ: Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 26/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 28/01/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 01795989 9999 tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 28/01/2021).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 26/01/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

-  Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/01/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền./.

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!

Dự án

Dự án EVN-Land Central Huế

Thông tin tổng quan dự án EVN-Land Central Huế

Dự Án Condotel Apec Mandala Wyndham Huế

Giữa điểm nút giao thông huyết mạch trong tương lai của th&agrav...