CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 01 đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

24/11/2022

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau: 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá và tiền mua hồ sơ:

1Tài sản đấu giáQuyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 01 đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 110769 do UBND thành phố Huế cấp ngày 28/05/2015 cho ông Trần Tường và bà Phan Thị Gái. Số vào sổ cấp giấy: CH/01266-2015 11-191. Cụ thể:

a. Thửa đất

- Thửa đất số: 185;                 Tờ bản đồ số: 36.

- Địa chỉ: Số 01 đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số BT 110769 do UBND thành phố Huế cấp ngày 28/05/2015. Số vào sổ cấp giấy: CH/01266-2015 11-191: 704,3 m2.

- Hình thức sử dụng: riêng: 704,3 m2;         Chung: Không

- Chức năng khu đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

b. Nhà cửa, kiến trúc:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số BT 110769 do UBND thành phố Huế cấp ngày 28/05/2015: Diện tích xây dựng: 342,6 m2, diện tích sàn: 1.031,1 m2. Kết cấu nhà: tường xây chịu lực, số tầng: 1 tầng.

* Ghi chú: Căn cứ Bản vẽ hiện trạng nhà, đất tỷ lệ 1/500 số 3081 ngày 27/11/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế. Hiện trạng nhà ở: Nhà ở riêng lẻ, nhà 02 tầng và 01 tầng áp mái Diện tích xây dựng: 348,7 m2, diện tích sàn: 1043,3 m2. Nhà tường xây, khung BTCT.

(Đặc điểm chi tiết kèm theo chứng thư thẩm định giá số 901/CTTĐG-CNHUE  ngày 23/06/2022 của Công ty cổ phần tư vấn – dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC chi nhánh Huế).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 01 đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: 16 đường Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá37.629.608.308 đồng (Ba mươi bảy tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu sáu trăm lẻ tám ngàn ba trăm lẻ tám đồng).

* Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản .

* Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

5. Tiền đặt trước7.252.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm năm mươi hai triệu đồng).

6. Bước giá300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

II. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

IIIĐiều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IVThời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơcách thức đăng ký tham gia đấu giámua hồ sơnộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 27/12/2022 tại Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 01 đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để tổ chức, hướng dẫn xem.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 27/12/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 27/12/2022 đến 17h00 ngày 29/12/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau:

Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại các Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 29/12/2022.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo Phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

VII. Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: Số 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown