CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

17/03/2023

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại,

xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 
 
 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô

Tờ bản đồ

Vị trí,

khu vực

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng/m2)

1

OM-1-1

34

Vị trí 1, khu vực 1 (tuyến bêtông liên xã Phú Xuân - Phú Hồ)

227,5

5.500.000

1.251.250.000

250.000.000

110.000

2

OM-1-2

34

 

 

 

Vị trí 2, khu vực 1 (tuyến bêtông liên xã Phú Xuân - Phú Hồ)

 

 

227,5

5.300.000

1.205.750.000

240.000.000

100.000

3

OM-2-1

34

187,5

5.000.000

937.500.000

180.000.000

100.000

4

OM-2-6

34

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

5

OM-2-7

34

150

4.000.000

600.000.000

120.000.000

100.000

6

OM-2-36

34

187,5

5.300.000

993.750.000

190.000.000

100.000

7

OM-2-34

34

150

4.200.000

630.000.000

120.000.000

100.000

8

OM-2-33

34

150

4.200.000

630.000.000

120.000.000

100.000

9

OM-2-32

34

150

4.200.000

630.000.000

120.000.000

100.000

10

OM-2-31

23

150

4.200.000

630.000.000

120.000.000

100.000

Tổng cộng

 

 

8.108.250.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang; Địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) khu dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) khu dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Diên Đại và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất tại xã Phú Hồ và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; Bản vẽ phân lô khu đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 21/3/2023 tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 16 và 17 tháng 3 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 15/3/2023.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 21/3/2023 đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2023 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Phú Xuân.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 23/3/2023).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 21/3/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Uỷ ban nhân dân xã Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/3/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án