CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

10/05/2023

THÔNG BÁO

Đấu giá Quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Khu vực, vị trí: Vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch rộng 9m; Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 9m và đường thoát hiểm rộng 4m; Vị trí 1, hai mặt tiền đường  đường quy hoạch 9m và đường quy hoạch rộng 9m.

- Diện tích quỹ đất: 4.386,7 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà. 

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá đất
cụ thể
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

1

A2.01

136

51

Vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch rộng 9m

238.0

2,200,000

523,600,000

104,720,000

30,000,000

2

A2.02

135

51

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

3

A2.03

134

51

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

4

A2.04

133

51

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 9m và đường thoát hiểm rộng 4m

234.5

2,500,000

586,250,000

117,250,000

30,000,000

5

A2.05

132

51

234.5

2,500,000

586,250,000

117,250,000

30,000,000

6

A2.06

131

51

Vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch rộng 9m

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

7

A2.07

130

51

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

8

A2.08

129

51

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

9

A2.09

128

51

Vị trí 1, hai mặt tiền đường đường quy hoạch 9m và đường quy hoạch rộng 9m

272.8

2,600,000

709,280,000

141,856,000

40,000,000

10

A2.10

119

51

Vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch rộng 9m

237.8

2,200,000

523,160,000

104,632,000

30,000,000

11

A2.11

120

51

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

12

A2.12

121

51

242.5

2,200,000

533,500,000

106,700,000

30,000,000

13

A2.13

122

51

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 9m và đường thoát hiểm rộng 4m

234.5

2,500,000

586,250,000

117,250,000

30,000,000

14

A2.14

123

51

234.5

2,500,000

586,250,000

117,250,000

30,000,000

15

A2.15

124

51

Vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch rộng 9m

242.5

2,300,000

557,750,000

111,550,000

30,000,000

16

A2.16

125

51

242.5

2,300,000

557,750,000

111,550,000

30,000,000

17

A2.17

126

51

242.5

2,300,000

557,750,000

111,550,000

30,000,000

18

A2.18

127

51

Vị trí 1, hai mặt tiền đường đường quy hoạch 9m và đường quy hoạch rộng 9m

275.1

2,600,000

715,260,000

143,052,000

40,000,000

TỔNG CỘNG:

4,386.7

 

10,224,050,000

 

 

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá10.224.050.000 đồng (Mười tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 23/05/2023 tại vị trí các lô đất gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc và Công ty phối hợp với Cán bộ địa chính tổ chức xem tài sản.    

- Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.   

- Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá.

- Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. 

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 23/05/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà và UBND phường Hương Vân.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế và UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 23/05/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc.

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/5/2023, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Hội trường UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính Từ ngày 23/5/2023 cho đến 17h00 ngày 25/5/2023. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc:  

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc trước 17h00 ngày 25/5/2023 và kèm theo giấy nộp tiền nộp lại Công ty. 

Nội dung nộp tiền đặt trước: Họ và tên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 26/5/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà; Địa chỉ: 113 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234.3777177.

 - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế. SĐT: 0983 771 531 - Kiều Anh; 0935 647 442 – Phương Nhung; Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com hoặc UBND xã phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown