CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 27 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

07/02/2023

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 
 
 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 27 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Các lô đất nằm ở vị trí Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m; Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m; Hai mặt tiền đường quy hoạch 24,0m và đường quy hoạch 13,5m; Mặt tiền đường quy hoạch 24 m; Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch 11,5m.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích (27 lô đất): 5.851,3 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đang được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

Số lô

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện
tích 
(m2)

Khu vực/vị trí

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá
(đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

B01

674

77

175,3

Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m

5.800.000

1.016.740.000

50.000.000

203.000.000

2

B02

675

77

152,4

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

5.500.000

838.200.000

40.000.000

167.000.000

3

B14

699

77

175,0

Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m

5.800.000

1.015.000.000

50.000.000

203.000.000

4

C01

638

77

333,0

Hai mặt tiền đường quy hoạch 24,0m và đường quy hoạch 13,5m

6.800.000

2.264.400.000

100.000.000

452.000.000

5

C02

639

77

210,8

Một mặt tiền đường quy hoạch 24,0m

6.500.000

1.370.200.000

60.000.000

274.000.000

6

C03

640

77

209,9

6.500.000

1.364.350.000

60.000.000

272.000.000

7

C04

641

77

209,1

6.500.000

1.359.150.000

60.000.000

271.000.000

8

C05

642

77

208,3

6.500.000

1.353.950.000

60.000.000

270.000.000

9

C06

643

77

207,4

Một mặt tiền đường quy hoạch 24,0m

6.500.000

1.348.100.000

60.000.000

269.000.000

10

C07

644

77

206,6

6.500.000

1.342.900.000

60.000.000

268.000.000

11

C08

645

77

205,7

6.500.000

1.337.050.000

60.000.000

267.000.000

12

C09

646

77

204,9

6.500.000

1.331.850.000

60.000.000

266.000.000

13

C10

647

77

204,1

6.500.000

1.326.650.000

60.000.000

265.000.000

14

C11

648

77

203,2

6.500.000

1.320.800.000

60.000.000

264.000.000

15

C12

649

77

276,3

Hai mặt tiền đường quy hoạch 24,0m và đường quy hoạch 13,5m

6.800.000

1.878.840.000

90.000.000

375.000.000

16

C13

650

77

323,7

Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch 11,5m

5.800.000

1.877.460.000

90.000.000

375.000.000

17

C14

651

77

210,5

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

5.500.000

1.157.750.000

50.000.000

231.000.000

18

C15

652

77

209,7

5.500.000

1.153.350.000

50.000.000

230.000.000

19

C16

653

77

208,9

5.500.000

1.148.950.000

50.000.000

229.000.000

20

C17

654

77

208,1

5.500.000

1.144.550.000

50.000.000

228.000.000

21

C18

655

77

207,3

5.500.000

1.140.150.000

50.000.000

228.000.000

22

C19

656

77

206,4

5.500.000

1.135.200.000

50.000.000

227.000.000

23

C20

657

77

205,6

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

5.500.000

1.130.800.000

50.000.000

226.000.000

24

C21

658

77

204,8

5.500.000

1.126.400.000

50.000.000

225.000.000

25

C22

659

77

204,0

5.500.000

1.122.000.000

50.000.000

224.000.000

26

C23

660

77

203,2

5.500.000

1.117.600.000

50.000.000

223.000.000

27

C24

661

77

277,1

Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m

5.800.000

1.607.180.000

80.000.000

321.000.000

Tổng cộng:

5.851,3

   

35.329.570.000

   

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ (giai đoạn 2); Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 74 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ (giai đoạn 2), xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2); Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng phát triển quỹ đất khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2); Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2) và khu trung tâm xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 5547/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở 72 lô tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại vị trí 27 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 20/02/2023 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 21, 22 tháng 02 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 22/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/02/2023 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 00’ ngày 22 tháng 02 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 25 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng lô, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án