CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền và khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

23/03/2023

 

 

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền và khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền và khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

Tài sản đấu giá: QSD đất 11 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền và khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 a. Vị trí khu đất đấu giá: khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền và khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Tổng số lô đất: 11 lô

c. Diện tích quỹ đất: 2.838,4 m²

d. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

e. Thời hạn sử dụng: Lâu dài

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số Tờ

Khu vực/vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I

Khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền

 

 

1

F1

247,0

285

123

Vị trí 1, khu vực 2 (hai mặt tiền đường QH 7,5m và đường hiện trạng 5,0m)

2.700.000

666.900.000

133.000.000

33.000.000

2

F2

256,3

286

123

Vị trí 1, khu vực 2 (một mặt tiền đường QH 7,5m)

2.500.000

640.750.000

128.000.000

32.000.000

3

F3

265,8

287

123

2.500.000

664.500.000

133.000.000

33.000.000

4

F4

275,4

288

123

2.500.000

688.500.000

138.000.000

34.000.000

5

F5

263,6

289

123

2.500.000

659.000.000

132.000.000

33.000.000

II

Tờ bản đồ số 34, thôn Diêm Trường 1, xã Vinh Hưng

 

 

6

B1

283,7

170

34

Vị trí 1, khu vực 1 (hai mặt tiền đường QH 7,5m và đường hiện trạng 5,5m)

1.800.000

510.660.000

102.000.000

26.000.000

7

B2

221,1

171

34

Vị trí 1, khu vực 1 (một mặt tiền đường QH 5,5m)

1.600.000

353.760.000

71.000.000

18.000.000

8

B3

299,4

172

34

Vị trí 1, khu vực 1 (hai mặt tiền đường liên thôn 13,5m và đường QH 5,5m)

1.900.000

568.860.000

114.000.000

28.000.000

9

B4

281,8

173

34

1.900.000

535.420.000

107.000.000

27.000.000

III

Tờ bản đồ số 34, thôn Diêm Trường 1, xã Vinh Hưng

 

 

10

C1

237,9

174

34

Vị trí 1, khu vực 1 (hai mặt tiền đường liên thôn 13,5m và đường ngõ xóm 7,5m)

1.900.000

452.010.000

90.000.000

23.000.000

11

C2

206,4

175

34

Vị trí 1, khu vực 1 (một mặt tiền đường liên thôn 13,5m)

1.600.000

330.240.000

66.000.000

17.000.000

Tổng cộng

2838,4

 

 

 

 

6.070.600.000

1.214.000.000

 

        - Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Các lô đất từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Các lô đất từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 05/04/2023 tại khu dân cư xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền và khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, khách hàng đăng ký xem tài sản trong giờ hành chính để Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 05/04/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, trụ sở UBND xã Lộc Điền, UBND xã Vinh Hưng.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá 

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 05/04/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 05/04/2023 Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 05/04/2023 cho đến 17h00 ngày 07/04/2023. Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế. (BIDV)

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. (Vietinbank)

Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 09/12/2022.

Nội dung nộp tiền đặt trước{Họ tên} – nộp tiền đặt trước đấu giá đất Lộc Điền, Vinh Hưng, Phú Lộc.

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 08/04/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Phú Lộc - số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện - số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; số điện thoại: 0234.3683889.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, Vĩnh Ninh, tp Huế. Số điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown