CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng 03 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích: 623,5 m2.

30/05/2023

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 
 
 

 

 

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Số lượng lô đất, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 03 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích: 623,5 m2.

b. Vị trí: Lô đất tiếp giáp với 02 tuyến đường 13,5m và 11,5 m; Lô đất đường quy hoạch tuyến số 04 rộng 13,5 mét tại Tuyến đường Từ Dũ, Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c.    Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

d.    Loại đất: Đất ở tại đô thị (ONT).

e.    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

f.     Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

g.   Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường quy hoạch được đầu tư cấp phối đất K95, đầu tư hệ thống mương thoát nước thải, không đầu tư san lấp mặt bằng; có điều kiện giao thông và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, điều kiện cấp điện, cấp nước thuận lợi.

h.   Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

i.     Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

j.     Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Tờ bản đồ

Số thửa

Vị trí, hiện trạng đường quy hoạch

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

1

Lô đất C19

24

370

Lô đất tiếp giáp với 02 tuyến đường 13,5m và 11,5 m

239,5

5.300.000

1.269.350.000

254.000.000

63.000.000

2

Lô đất C20

24

363

Đường quy hoạch số 04 rộng 13,5 mét

192,0

5.000.000

960.000.000

192.000.000

48.000.000

3

Lô đất C21

24

375

192,0

5.000.000

960.000.000

192.000.000

48.000.000

Tổng cộng: 03 lô đất.

 

623,5

 

3.189.350.000

 

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Phú Lộc; Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân lô (tỷ lệ 1/500) khu dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp QSD đất 86 lô đất tại các khu dân cư xen ghép, khu quy hoạch trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Các bản vẽ quy hoạch phân lô và giấy tờ khác có liên quan.

3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:       

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại điểm j khoản 1 Mục I Thông báo đấu giá từ ngày 13/3/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/6/2023 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo số tài khoản 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của ngân hàng, xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2023.

4. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giáỦy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đấtTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc; Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 09 tháng 6 năm 2023 tại vị trí 03 lô đất đấu giá thuộc Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 07 tháng 6 năm 2023 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Người đăng ký tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown