CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Thông báo đấu giá Khu nhà đất tại tổ dân phố Thanh Lương 4 (nay 294 Lý Nhân Tông), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

20/03/2023

 

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

 

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất tại tổ dân phố Thanh Lương 4 (nay 294 Lý Nhân Tông), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 23; Tờ bản đồ số: 06 (theo bản vẽ QHPL năm 2008).

- Địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích đất: 250,0 m2 (Hai trăm năm mươi mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (ODT); Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 707499 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 19/01/2012 cho ông Đặng Hoàng Lâm và bà Trần Thị Minh.

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 01 tầng, móng BTCT, Diện tích: 122,0 m2. Theo Chứng thư thẩm định giá số 1354/CTTĐG-CNHUE ngày 22/8/2022 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, do đó phần nhà ở trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được lập thành một hợp đồng riêng không có công chứng.

          2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: tổ dân phố Thanh Lương 4 (nay 294 Lý Nhân Tông), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 707499 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 19/01/2012; Bản án số 06/2022/DS-PT ngày 11/3/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 03/2022/QĐST-DS ngày 20/4/2022, Quyết định số 04/2022/QĐST-DS ngày 20/4/2022, Quyết định số 03/2022/QĐCNHGT-DS ngày 06/5/2022, Quyết định số 04/2022/QĐCNHGT-DS ngày 06/5/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà;  Quyết định Thi hành án số 182/QĐ-CCTHADS ngày 08/4/2022; Quyết định Thi hành án số 212/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2022; Quyết định Thi hành án số 214/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2022; Quyết định Thi hành án số 216/QĐ-CCTHADS ngày 23/5/2022; Quyết định Thi hành án số 235/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2022; Quyết định Thi hành án số 247/QĐ-CCTHADS ngày 08/6/2022; Quyết định Thi hành án số 248/QĐ-CCTHADS ngày 08/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà; Biên bản về việc tự nguyện giao tài sản để thi hành án ngày 10/6/2022; Chứng thư thẩm định giá số 1354/CTTĐG-CNHUE ngày 22/8/2022 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 22/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà về việc giảm giá tài sản (lần 3).

3. Giá khởi điểm của tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản: 2.999.108.634 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, lệ phí trước bạ về đất và tài sản gắn liền với đất do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng...liên quan đến tài sản đấu giá do người trúng đấu giá chi trả.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, do đó phần nhà ở trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được lập thành một hợp đồng riêng không có công chứng và người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục để được công nhận quyền sở hữu phần nhà này.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 590.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 04/4/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2023 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất 294 Lý Nhân Tông.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2023).

c. Bước giá: 50.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:      a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 04/4/2023 tại tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà tổ chức xem tài sản vào các ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 29/3/2023.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 04/4/2023 tại Trung tâm.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04/4/2023 tại Trung tâm, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04/4/2023 tại Trung tâm, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 07/4/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà, điện thoại: 0234 3557 036./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown