CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Thông báo đấu giá, đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án.Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 7/1B Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất số 195, tờ bản đồ số 30, diện tích đất 68m2

26/11/2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau: 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá và tiền mua hồ sơ:

1Tài sản đấu giáQuyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 7/1B Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất số 195, tờ bản đồ số 30, diện tích đất 68m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số W759552, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00095 QSDĐ/1771-2004 do UBND thành phố Huế cấp ngày 07/7/2004 cho ông bà Nguyễn Đức Khải, Bùi Thị Bông, ngày 13/09/2004 UBND thành phố Huế xác nhận thay đổi chủ sử dụng đất cho ông bà Nguyễn Đắc Giáp, Phan Thị Xuân Thủy. Cụ thể:

a. Thửa đất

- Thửa đất số: 195;                 Tờ bản đồ số: 30

- Địa chỉ: 7/1B Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số W759552, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00095 QSDĐ/1771-2004 do UBND thành phố Huế cấp ngày 07/7/2004: 68 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

* Ghi chú: Căn cứ theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất tỷ lệ 1/500 số 3133 ngày 19/10/2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế, diện tích thửa đất: 68 m2 (Đất ở: 68 m2). Trong đó:

+ Diện tích đất trong chỉ giới quy hoạch: 3,0m2.

+ Diện tích đất ngoài chỉ giới quy hoạch: 65m2.

b. Nhà cửa, kiến trúc:

Căn cứ theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất tỷ lệ 1/500 số 3133 ngày 19/10/2018 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế: 01 nhà ở riêng lẻ 02 tầng cấp III. Kết cấu: tường xây, khung BTCT:

- Diện tích:

+Diện tích xây dựng: 53 m2

+ Diện tích sàn: 119,1 m2.

- Diện tích trong chỉ giới quy hoạch:

+ Diện tích xây dựng: 0,0 m2

+ Diện tích sàn: 2,0 m2

Nhà ở 2 tầng, móng cột BTCT, móng tường xây gạch, khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, tường trong phòng vệ sinh, phòng bếp có ốp gạch men, cửa pano gôc nhóm 2 kính có khung ngoại, cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang xây gạch ốp đá granit, lan can cầu thang khung gỗ nhóm 2, nền lát gạch men granit, phòng vệ sinh lát gạch men nhám, sàn mái BTCT, trần nhà có hoa văn gờ chỉ và gắn hoa văn đúc sẵn, tầng 2 có lan can khung sắt trước nhà, trên tầng 2 có nhà che cầu thang và mái che tôn. Tầng 1 gồm: 01 phòng khách, 01 phòng ăn và phòng bếp, 01 phòng nghỉ, 01 phòng vệ sinh. Tầng 2 gồm 01 phòng thờ, 02 phòng nghỉ, 01 phòng vệ sinh

(Đặc điểm chi tiết kèm theo chứng thư thẩm định giá số 1366/CTTĐG-CNHUE  ngày 22/8/2022 của CTCP Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC chi nhánh Huế).

*Ghi chú: Phần nhà cửa, kiến trúc chưa được cập nhật tại Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số W759552, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00095 QSDĐ/1771-2004 do UBND thành phố Huế cấp ngày 07/7/2004.

2. Nơi có tài sản đấu giá: 7/1B Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: 16 đường Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mức giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

STT

Khu vực- Vị trí

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(VNĐ)

Tiền đặt trước (VNĐ)

Ghi chú

Sàn

Xây dựng

1

Quyền sử dụng đất

68

1.763.580.000

352.700.000

 

2

Nhà cửa, vật kiến trúc

53

119,1

611.541.840

122.300.000

 

Tổng cộng

 

 

2.375.121.840

475.000.000

 

Tổng giá khởi điểm: 2.375.121.840 đồng (Hai tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi mốt ngàn tám trăm bốn mươi đồng).

* Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản .

* Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

*Tiền đặt trước: Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá.

        * Bước giá100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ 2.

       5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

III. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

IVĐiều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

VThời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơcách thức đăng ký tham gia đấu giámua hồ sơnộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/11/2022 tại 7/1B Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để tổ chức, hướng dẫn xem.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/11/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 28/11/2022 đến 17h00 ngày 30/11/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau:

Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá Khu nhà đất số 7/1B Phan Đình Phùng

Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại các Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 30/11/2022.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VII. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo Phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

VIII. Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: Số 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật