Công ty Cổ phần Tư vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản S-Land Group

0707992829

THÔNG BÁO Đấu giá đất 15 lô đất tại các Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân Căn, Giang Đông và Khuông phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

12/12/2020

Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân Căn tờ bản đồ 19 vị trí 2, đường Đặt Huy Cát, đường quy hoạch 8.5m, hiện trạng đường cấp phốivà vị trí 2 đường Đặng Huy Cát, đường quy hoạch 8.5m và 5.0m, hiện trạng đường cấp phối, hai mặt tiền. Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Giang Đông tờ bản đồ 06 vị trí 1, đường quy hoạch 13.5m, hiện trạng đường bê tông 5.0m. Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Khuông phò Nam tờ bản đồ 21 (điểm quy hoạch 2) vị trí 1, đường quy hoạch 19.5m, hiện trạng đường cấp phối 6.0m, hai mặt tiền.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân Căn, Giang Đông và Khuông phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: 15 lô đất tại các Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân  Căn, Giang Đông và Khuông phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế.

2. Vị trí khu đất đấu giá: Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân Căn tờ bản đồ 19 vị trí 2, đường Đặt Huy Cát, đường quy hoạch 8.5m, hiện trạng đường cấp phốivà vị trí 2 đường Đặng Huy Cát, đường quy hoạch 8.5m và 5.0m, hiện trạng đường cấp phối, hai mặt tiền. Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Giang Đông tờ bản đồ 06 vị trí 1, đường quy hoạch 13.5m, hiện trạng đường bê tông 5.0m. Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Khuông phò Nam tờ bản đồ 21 (điểm quy hoạch 2) vị trí 1, đường quy hoạch 19.5m, hiện trạng đường cấp phối 6.0m, hai mặt tiền.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân  Căn, Giang Đông và Khuông phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.    

5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Số thửa

Diện tích ()

Khu vực/Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/ m²)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

A

Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Vân Căn, tờ bản đồ số 19

1

304

238,0

Vị trí 2, đường Đặt Huy Cát, đường quy hoạch 8.5m, hiện trạng đường cấp phối

1.200.000

285.600.000

9.000.000

36.000.000

2

305

228,0

1.200.000

273.600.000

9.000.000

36.000.000

3

306

218,0

1.200.000

261.600.000

9.000.000

36.000.000

4

307

207,0

1.200.000

248.400.000

9.000.000

36.000.000

5

308

197,0

1.200.000

236.400.000

9.000.000

36.000.000

6

309

187,0

1.200.000

224.400.000

9.000.000

36.000.000

7

310

176,0

1.200.000

211.200.000

9.000.000

36.000.000

8

311

186,0

1.200.000

223.200.000

9.000.000

36.000.000

9

314

153,0

1.200.000

183.600.000

9.000.000

36.000.000

10

315

150,0

1.200.000

180.000.000

9.000.000

36.000.000

11

312

185,0

Vị trí 2 đường Đặng Huy Cát, đường quy hoạch 8.5m và 5.0m, hiện trạng đường cấp phối. Hai mặt tiền

1.300.000

240.500.000

9.000.000

36.000.000

12

313

159,0

1.300.000

206.700.000

9.000.000

36.000.000

B

Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Giang Đông, tờ bản đồ số 06

1

323

230,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13.5m, hiện trạng đường bê tông 5.0m

1.300.000

299.000.000

12.000.000

40.000.000

2

324

224,0

1.200.000

268.800.000

12.000.000

40.000.000

C

Khu dân cư xen ghép TDP Khuông phò Nam, tờ bản đồ 21 (Điểm quy hoạch 2)

1

516

212,5

Vị trí 1, đường quy hoạch 19.5m, hiện trạng đường cấp phối 6.0m. Hai mặt tiền

2.400.000

510.000.000

20.000.000

76.000.000

Tổng cộng 15 lô đất

3.853.000.000

   

 

Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định;người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016. Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng trở lên.(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 11/01/2021 tại các Khu dân cư xen ghép TDP Vân Căn, Giang Đông và Khuông phò Nam thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 11/01/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND thị trấn Sịa.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và UBND thị trấn Sịa.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 11/01/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Từ 08h00 đến 11h00 ngày 11/01/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/01/2021 cho đến 17h00 ngày 13/01/2021. (Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau: 

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 14/01/2021.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.0

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!

Dự án

Dự án EVN-Land Central Huế

Thông tin tổng quan dự án EVN-Land Central Huế

Dự Án Condotel Apec Mandala Wyndham Huế

Giữa điểm nút giao thông huyết mạch trong tương lai của th&agrav...