CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

Đăng ký cấp sổ đỏ

09/09/2020

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Tại Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng vay tài sản như sau:

“Điều 471. Hợp đồng vay tài sản:

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự 2005 thì hợp đồng vay tiền bằng giấy viết tay là đã phát sinh hiệu lực, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”.

Tại Điều 474 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

“Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”.

Theo quy định tại Điều 474 Bộ luật dân sự 2015 thì bên vay tiền có nghĩa vụ trả đủ tiền khi đến hạn, đồng thời phải trra lãi theo thỏa thuận tại hợp đồng vay.

Theo thông tin anh/chị trình bày anh/chị cho bạn của mình mượn số tiền là 250.000.000 đồng, những tháng đầu thì trả rất đầy đủ, nhưng một năm trở lại đây thì không trả tiền cho anh/chị. Số tiền bạn của anh/chị đã trả là 70.000.000 đồng, anh/chị có yêu cầu nhưng họ chây lỳ không trả. Căn cứ theo quy định tại Điều 474 Bộ luật dân sự 2015 thì bạn của anh/chị đã vi phạm hợp đồng vay.

Tại Điêu 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định như sau:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự”.

Tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp Huyện như sau:

“Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này”.

Căn cứ theo các quy định trên thì anh/chị có giấy vay viết tay, có chứng từ trả tiền những lần trước của ngân hàng thì anh/chị có đủ căn cứ và có quyền làm đơn khởi kiện bạn của anh/chị ra Tòa án nhân dân để bảo vệ quyền lợi. Anh/chị làm đơn và gửi đến Tòa án nhân dân cấp Huyện nơi bạn của anh/chị đang cư trú.

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!