CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất tại HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế

22/05/2023

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất tại HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế

 

 

 

 

Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất tại HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ ĐỊA ĐIỂM, ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lượng, vị trí địa điểm nơi có lô đất đấu giá, đặc điểm lô đất đấu giá:

- HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế: 05 thửa đất (lô đất) theo Bản vẽ hoàn công mặt bằng cắm mốc phân lô.

2. Mục đích, thời hạn, hình thức sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật thửa đất (lô đấtđấu giá:

a) Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

b) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

c) Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

d) Hạ tầng kỹ thuật:

- HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế: Đất quy hoạch phân lô, hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư theo dự án được duyệt.

3. Thông tin quy hoạch lô đất đấu giá:

HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 24/4/2018, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với tuyến đường Lý Nam Đế: Lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với đường quy hoạch số 1 và số 2 (lộ giới 5,5m và 3,5m): Trùng với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%

- Chiều cao công trình: ≤ 04 tầng và ≤ 18,0m.

Chiều cao tầng: Cốt sàn tầng 01 là +3,9m so với mặt trên của nền nhà; các tầng còn lại là 3,6m.

- Cốt nền so với vỉa hè:

+ Trường hợp công trình trùng với chỉ giới đường đỏ: +0,2m;

+ Trường hợp công trình lùi so với chỉ giới đường đỏ: +0,45m;

- Độ vươn tối đa của ban công:

+ Đối với tuyến đường Lý Nam Đế: Ban công được nhô ra quá chỉ giới xây dựng là 1,2m và không được che chắn tạo thành buồng phòng hay lô gia.

+ Đối với các tuyến đường quy hoạch: Không được phép vươn ban công, mái đua, ô-văng và các bộ phận khác của công trình vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Ngoài những quy định trên, việc xây dựng công trình phải tuân thủ theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

4. Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất:

- Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất thuộc Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế;

- Quyết định số 7269/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá;

- Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 46 lô đất thuộc khu đất xen ghép trên địa bàn thành phố Huế;

- Bản vẽ hoàn công mặt bằng cắm mốc phân lô HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế.

5. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng. phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3898980.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. DANH MỤC SỐ LƯỢNG TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, TIỀN BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

1. Danh mục số lượng thửa đất (lô đất) đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Stt

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Vị trí - Loại đường

Diện tích (m²)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá đất khởi điđể đấu giá quyền sử dụng đất ở

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế05 thửa đất (lô đất)

1

Lô 1

410

26

Vị trí 1, hai mặt đường Lý Nam Đế và đường quy hoạch 5,5m

131,6

21.500.000

2.829.400.000

565.880.000

85.000.000

2

Lô 2

412

26

Vị trí 1, mặt đường Lý Nam Đế

112,2

21.000.000

2.356.200.000

471.240.000

70.000.000

3

Lô 3

414

26

111,1

21.000.000

2.333.100.000

466.620.000

70.000.000

4

Lô 4

416

26

111,4

21.000.000

2.339.400.000

467.880.000

70.000.000

5

Lô 5

417

26

125,0

21.000.000

2.625.000.000

525.000.000

80.000.000

Tổng cộng

591,3

 

12.483.100.000

2.496.620.000

 
 

Ghi chú:

- Giá đất khởi điểm để đấu giá nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất (theo giá trúng đấu) và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định hiện hành.

2. Tiền đặt trước, thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2023 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2023Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

-  Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.

-  Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

-  Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá- Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại phường Hương Long”.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2023.

Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ  khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng thửa đất (lô đất) tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này và được tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi. Trong từng vòng đấu, người tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất (lô đất).

Tiền bán hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

III. THAM KHẢO XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ; BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ có liên quan đến tài sản: 

a) Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại địa điểm 05 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 26, phường Hương Long, thành phố Huế;

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2023 để được Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b) Xem giấy tờ có liên quan đến tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người được đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai năm 2013. Trong mỗi thửa đất (lô đất) thì (01) một hộ gia đình chỉ được 01 (một) cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

b) Người không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá quyền sử dụng đất đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá quyền sử dụng đất đấu giá;

- Người có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

- Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Người không có đủ điều kiện theo quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 4 Mục III Thông báo đấu giá này.

c) Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Mục III Thông báo đấu giá này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

d) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

đ) Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao.

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 02 bản sao.

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND/CCCD của người được ủy quyền: 02 bản sao.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất (lô đất) bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3895.995 - Website:chuoigiatri.com.vn.

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

Nguồn https://thuathienhue.gov.vn/

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dự án

DỰ ÁN ECO GARDEN HUẾ

Dự án Royal Park Huế

BGI Topaz Downtown